Pomoc radcy prawnego w Poznaniu - odszkodowania Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Trzaskowski

Pomoc radcy prawnego w Poznaniu - odszkodowania


Radca prawny odszkodowania poznań

Pomoc radcy prawnego w Poznaniu dotyczy również odszkodowań. Łukasz Trzaskowski pozwala uzyskać odszkodowania na skutek: wypadków samochodowych, wypadków z udziałem pieszych lub rowerzystów, wypadków lotniczych, wypadków przy pracy, w tym pracy budowlanej, wypadków w drodze z i do pracy, zdarzeń losowych takich jak poślizgnięcia, potknięcia, czy porażenia prądem, wypadków rolniczych, szkód powstałych w wyniku zjawisk atmosferycznych, szkód powstałych w wyniku działalności przedsiębiorstw wprawianych w ruch za pomocą sił przyrody, nienależytego wykonania lub niewykonania umów, błędów medycznych. Zawsze środki prawne dopasowane są do drogi polubownej lub drogi sądowej.
Kancelaria Radcy Prawnego Łukasz Trzaskowski
Tel.: +48696734586
Os. Rusa 11
61-245 Poznań
wielkopolskie
NIP: 7822823518