EnviMap - Ocena oddziaływania na środowisko - Ooś EnviMap Krzysztof Pyszny

EnviMap - Ocena oddziaływania na środowisko - Ooś


Ooś

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jaką można pozyskać w ramach projektu EnviMap wynika z udzielenia wsparcia na każdym etapie procesu inwestycyjno - budowlanego. Osoby prowadzące projekt biorą odpowiedzialność za merytoryczne wyjaśnienia i konsultacje z właściwymi organami, uczestnicząc w konsultacjach społecznych. Ponadto, można skorzystać ze współpracy z biurem projektowym na etapie opracowania projektu budowlanego. Naukowcy z EnviMap koordynują wszystkie procedury i realizują wskazane działania, wynikające z obowiązujących przepisów prawa. Dotychczas uzyskali oni kilkaset decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwalających na zidentyfikowanie potencjalnego ryzyka na każdym etapie przygotowania dokumentacji.
EnviMap Krzysztof Pyszny
Tel.: 504278080
Piątkowska 118 / 31
60-649 Poznań
wielkopolskie
NIP: 6272468074